شرایط استفاده

وب سایت ExoSpecial.com یک اثر دارای حق چاپ متعلق به ExoSpecial است. برخی از ویژگی‌های سایت ممکن است تابع دستورالعمل‌ها، شرایط یا قوانین اضافی باشد که در ارتباط با چنین ویژگی‌هایی در سایت قرار می‌گیرد.

این شرایط استفاده، شرایط و ضوابط الزام آور قانونی را توضیح می دهد که بر استفاده شما از سایت نظارت می کند. با دسترسی به سایت، شما از این شرایط پیروی می کنید و نشان می دهید که اختیار و ظرفیت لازم برای ورود به این شرایط را دارید. برای دسترسی به سایت باید حداقل 18 سال سن داشته باشید. اگر با هر یک از این شرایط مخالف هستید، از سایت استفاده نکنید.

دسترسی به سایت

تابع این شرایط. ExoSpecial به شما مجوزی غیرقابل انتقال، غیر انحصاری، باطل و محدود می دهد تا فقط برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود به سایت دسترسی داشته باشید و هر نوع از خراش دادن داده ها را به شدت ممنوع می کند.

محدودیت های خاص حقوقی که در این شرایط برای شما تأیید شده است مشمول محدودیت‌های زیر است: (الف) شما نباید سایت را بفروشید، اجاره کنید، اجاره دهید، انتقال دهید، واگذار کنید، توزیع کنید، میزبانی کنید، یا به نحو دیگری از سایت بهره برداری تجاری کنید. (ب) شما نباید هیچ بخشی از سایت را تغییر دهید، کارهای مشتق شده، جداسازی، کامپایل معکوس یا مهندسی معکوس انجام دهید. (ج) به منظور ایجاد یک وب سایت مشابه یا رقابتی به سایت دسترسی نخواهید داشت. و (د) به جز مواردی که صراحتاً در اینجا ذکر شده است، هیچ بخشی از سایت را نمی توان کپی، تکثیر، توزیع، بازنشر، دانلود، نمایش، پست یا انتقال به هر شکل یا به هر وسیله ای کرد، مگر اینکه به نحو دیگری اشاره شده باشد، هر گونه انتشار، به روز رسانی، یا سایر موارد اضافی برای عملکرد سایت مشمول این شرایط خواهد بود. کلیه کپی رایت و سایر اعلامیه های اختصاصی در سایت باید در تمام نسخه های آن حفظ شود.

شرکت حق تغییر، تعلیق یا توقف سایت را با یا بدون اطلاع شما برای خود محفوظ می دارد. شما تأیید کردید که شرکت هیچ مسئولیتی در قبال شما یا شخص ثالثی در قبال هرگونه تغییر، وقفه یا خاتمه سایت یا هر قسمتی نخواهد داشت.

بدون پشتیبانی یا نگهداری شما موافقت می کنید که شرکت هیچ تعهدی در قبال ارائه هیچ گونه پشتیبانی در رابطه با سایت نخواهد داشت.

به استثنای هر گونه محتوای کاربری که ممکن است ارائه دهید، می دانید که کلیه حقوق مالکیت معنوی، از جمله حق چاپ، حق امتیاز، علائم تجاری و اسرار تجاری در سایت و محتوای آن متعلق به تامین کنندگان شرکت یا شرکت است. توجه داشته باشید که این شرایط و دسترسی به سایت به شما هیچ حق، عنوان یا منافعی در رابطه با حقوق مالکیت معنوی یا حق مالکیت معنوی نمی دهد، به جز حقوق دسترسی محدود بیان شده در این قرارداد. شرکت و تامین کنندگان آن کلیه حقوقی را که در این شرایط اعطا نشده است محفوظ می دارند.

پیوندها و تبلیغات شخص ثالث ؛ سایر کاربران

پیوندها و تبلیغات شخص ثالث این سایت ممکن است حاوی پیوندهایی به وب سایت ها و خدمات شخص ثالث باشد و/یا تبلیغاتی برای اشخاص ثالث نمایش دهد. چنین پیوندها و تبلیغات شخص ثالث تحت کنترل شرکت نیستند و شرکت مسئولیتی در قبال پیوندها و تبلیغات شخص ثالث ندارد. شرکت دسترسی به این پیوندها و تبلیغات شخص ثالث را تنها به عنوان یک راحتی برای شما فراهم می کند و هیچ گونه اظهارنظری در رابطه با پیوندها و تبلیغات شخص ثالث را بررسی، تأیید، نظارت، تأیید، ضمانت یا ارائه نمی کند. شما از همه پیوندها و تبلیغات شخص ثالث با مسئولیت خود استفاده می کنید و باید در انجام این کار از احتیاط و احتیاط مناسبی استفاده کنید. وقتی روی هر یک از پیوندها و تبلیغات شخص ثالث کلیک می‌کنید، شرایط و خط‌مشی‌های مربوط به شخص ثالث، از جمله شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات و حریم خصوصی شخص ثالث اعمال می‌شود.

سایر کاربران هر کاربر سایت صرفاً مسئول تمام محتوای کاربر خود است. از آنجایی که ما محتوای کاربر را کنترل نمی کنیم، شما تصدیق و موافقت می کنید که ما مسئولیتی در قبال محتوای کاربر، چه توسط شما و چه توسط دیگران ارائه شده است، نداریم. شما موافقت می کنید که شرکت مسئولیتی در قبال ضرر و زیان وارده در نتیجه چنین تعاملاتی نخواهد داشت.

بدینوسیله شرکت و افسران، کارمندان، نمایندگان، جانشینان و مأموران ما را رها کرده و برای همیشه برکنار می‌کنید، و بدینوسیله از تک تک اختلافات گذشته، حال و آینده، ادعا، اختلاف، مطالبه، حق، تعهد، مسئولیت، چشم‌پوشی و چشم پوشی می‌کنید. اقدام و علت عمل از هر نوع و ماهیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سایت به وجود آمده یا به وجود آمده باشد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سایت مربوط باشد. اگر ساکن کالیفرنیا هستید، بدین وسیله از بخش قانون مدنی کالیفرنیا 1542 در رابطه با موارد فوق چشم پوشی می کنید، که بیان می کند: "رهایی کلی شامل ادعاهایی نمی شود که طلبکار نمی داند یا مشکوک است که به نفع او وجود دارد. زمان اجرای آزادی که در صورت اطلاع وی باید تأثیر مادی در تسویه حساب او با بدهکار داشته باشد.»

کوکی ها و وب بیکن ها. مانند هر وب سایت دیگری، ExoSpecial از «کوکی ها» استفاده می کند. این کوکی‌ها برای ذخیره اطلاعات از جمله تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان و صفحاتی در وب‌سایتی که بازدیدکننده به آن‌ها دسترسی داشته یا از آنها بازدید کرده است استفاده می‌شود. این اطلاعات برای بهینه سازی تجربه کاربران با سفارشی کردن محتوای صفحه وب ما بر اساس نوع مرورگر بازدیدکنندگان و/یا سایر اطلاعات استفاده می شود.

تکذیبنامهها

سایت بر اساس "همانطور که هست" و "در صورت موجود بودن" ارائه شده است، و شرکت و تامین کنندگان ما صراحتا از هرگونه ضمانت و شرایط از هر نوع، اعم از صریح، ضمنی یا قانونی، از جمله کلیه ضمانت ها یا شرایط تجارت پذیری خودداری می کنند. ، تناسب اندام برای یک هدف خاص، عنوان، لذت آرام، دقت، یا عدم نقض. ما و تامین کنندگان ما هیچ تضمینی نداریم که سایت نیازهای شما را برآورده کند، بدون وقفه، به موقع، امن یا بدون خطا در دسترس باشد، یا دقیق، قابل اعتماد، عاری از ویروس یا سایر کدهای مضر، کامل و قانونی باشد. ، یا ایمن اگر قانون قابل اجرا هر گونه ضمانت‌نامه‌ای را در رابطه با سایت ایجاب می‌کند، تمام این ضمانت‌ها به مدت نود (90) روز از تاریخ اولین استفاده محدود می‌شوند.

برخی از حوزه‌های قضایی اجازه حذف ضمانت‌های ضمنی را نمی‌دهند، بنابراین استثناء فوق ممکن است در مورد شما اعمال نشود. برخی از حوزه های قضایی محدودیت هایی را در مورد مدت زمان ضمانت ضمنی مجاز نمی دانند، بنابراین محدودیت فوق ممکن است برای شما اعمال نشود.

محدودیت در مسئولیت

تا جایی که قانون مجاز بداند، به هیچ وجه شرکت یا تامین کنندگان ما در قبال شما یا هیچ شخص ثالثی در قبال هرگونه سود از دست رفته، داده های از دست رفته، هزینه های خرید محصولات جایگزین، یا هرگونه غیرمستقیم، تبعی، نمونه، اتفاقی، خسارات ویژه یا تنبیهی ناشی از یا مربوط به این شرایط یا استفاده شما از سایت یا ناتوانی در استفاده از سایت، حتی اگر شرکت در مورد احتمال چنین آسیب‌هایی مطلع شده باشد. دسترسی و استفاده از سایت به صلاحدید و ریسک شماست و مسئولیت هرگونه آسیب به دستگاه یا سیستم کامپیوتری خود یا از دست رفتن داده های ناشی از آن بر عهده شماست.

تا حد حداکثری که توسط قانون مجاز است، علی‌رغم مواردی که در اینجا بر خلاف آن آمده است، مسئولیت ما در قبال شما در قبال هر گونه خسارات ناشی از یا مرتبط با این قرارداد، همیشه به حداکثر پنجاه دلار آمریکا (50 دلار آمریکا) محدود خواهد شد. وجود بیش از یک ادعا باعث افزایش این حد نخواهد شد. شما موافقت می کنید که تامین کنندگان ما هیچ گونه مسئولیتی که ناشی از این توافقنامه یا مربوط به آن باشد نخواهند داشت.

برخی از حوزه های قضایی محدودیت یا استثنا for مسئولیت خسارات حادثه ای یا متعاقب آن را مجاز نمی دانند ، بنابراین محدودیت یا استثناlusion فوق ممکن است در مورد شما اعمال نشود.

مدت و خاتمه. با توجه به این بخش، این شرایط تا زمانی که شما از سایت استفاده می کنید به قوت خود باقی خواهد ماند. ما ممکن است حقوق شما برای استفاده از سایت را در هر زمانی به هر دلیلی بنا به صلاحدید خودمان تعلیق یا فسخ کنیم، از جمله برای استفاده از سایت بر خلاف این شرایط. با پایان یافتن حقوق شما تحت این شرایط، حساب شما و حق دسترسی و استفاده از سایت فوراً خاتمه می یابد. شما می‌دانید که هرگونه فسخ حساب شما ممکن است شامل حذف محتوای کاربری مرتبط با حساب شما از پایگاه‌های داده زنده ما باشد. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه فسخ حقوق شما تحت این شرایط نخواهد داشت.

خط مشی کپی رایت

شرکت به مالکیت معنوی دیگران احترام می گذارد و از کاربران سایت ما می خواهد که همین کار را انجام دهند. در ارتباط با سایت خود، ما سیاستی را برای احترام به قانون کپی رایت اتخاذ و اجرا کرده‌ایم که حذف هرگونه مطالب نقض‌کننده و خاتمه کاربران سایت آنلاین ما را که مکرراً حقوق مالکیت معنوی، از جمله حق چاپ را نقض می‌کنند، لغو می‌کند. اگر فکر می کنید که یکی از کاربران ما از طریق استفاده از سایت ما، به طور غیرقانونی حق چاپ(های) یک اثر را نقض می کند و مایل به حذف مطالب منتسب به نقض حق نسخه برداری است، اطلاعات زیر را در قالب یک اخطار کتبی (بر اساس) به 17 USC § 512(c)) باید ارائه شود:

  • امضای فیزیکی یا الکترونیکی شما ؛
  • شناسایی اثر (های) دارای حق چاپ که ادعا می کنید نقض شده اند ؛
  • شناسایی مواد موجود در خدمات ما که ادعا می کنید نقض قانون است و از ما می خواهید که آنها را حذف کنیم.
  • اطلاعات کافی برای اجازه دادن به ما در یافتن چنین مطالبی.
  • آدرس، شماره تلفن و آدرس ایمیل شما؛
  • بیانیه ای مبنی بر اینکه شما با حسن نیت اعتقاد دارید که استفاده از مطالب اعتراض آمیز مجاز نیست. و
  • گزاره ای مبنی بر اینکه اطلاعات موجود در اعلان دقیق است و تحت مجازات شهادت دروغ ، یا شما صاحب حق نسخه برداری هستید که ادعا شده نقض شده است یا اینکه مجاز هستید از طرف صاحب حق نسخه برداری اقدام کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که مطابق با 17 USC § 512(f)، هرگونه ارائه نادرست واقعیت با اهمیت در یک اخطار کتبی، به طور خودکار طرف شاکی را در قبال هرگونه خسارت، هزینه و هزینه های وکیل متحمل شده توسط ما در ارتباط با اخطار کتبی و ادعای مربوطه، مسئول می کند. نقض قوانین حق تکثیر.

سوالات عمومی

این شرایط در معرض بازنگری گهگاهی است و اگر ما تغییرات اساسی ایجاد کنیم، ممکن است با ارسال ایمیلی به آخرین آدرس ایمیلی که به ما ارائه کرده‌اید و/یا با پست کردن آشکارا اخطار تغییرات در سایت ما، به شما اطلاع دهیم. سایت. شما مسئول ارائه آخرین آدرس ایمیل خود به ما هستید. در صورتی که آخرین آدرس ایمیلی که به ما ارائه کرده اید معتبر نباشد، ارسال ایمیل حاوی چنین اخطاریه، به منزله اطلاعیه موثر تغییرات شرح داده شده در اعلامیه خواهد بود. هر گونه تغییر در این شرایط در اولین سی (30) روز تقویمی پس از ارسال اخطار ایمیلی ما به شما یا سی (30) روز تقویمی پس از ارسال اطلاعیه تغییرات در سایت ما اعمال خواهد شد. این تغییرات بلافاصله برای کاربران جدید سایت ما اعمال خواهد شد. ادامه استفاده از سایت ما پس از اطلاع از چنین تغییراتی نشان دهنده اعتراف شما به این تغییرات و موافقت شما با رعایت شرایط و ضوابط این تغییرات است.

حل اختلاف

لطفا این موافقتنامه داوری را با دقت بخوانید. این بخشی از قرارداد شما با شرکت است و بر حقوق شما تأثیر می گذارد. این شامل رویه هایی برای داوری الزام آور اجباری و چشم پوشی از اقدام کلاسی است.

قابل اجرا بودن قرارداد داوری. کلیه دعاوی و اختلافات در ارتباط با شرایط یا استفاده از هر محصول یا خدمات ارائه شده توسط شرکت که قابل حل و فصل غیررسمی یا در دادگاه دعاوی جزئی نیست، با داوری الزام آور بر اساس شرایط این موافقتنامه داوری حل و فصل خواهد شد. مگر در موارد دیگری که توافق شده باشد، تمام مراحل داوری باید به زبان انگلیسی برگزار شود. این توافقنامه داوری برای شما و شرکت و هر شرکت تابعه، وابسته، نماینده، کارمند، پیشینیان ذینفع، جانشینان و واگذارنده ها و همچنین تمامی کاربران یا ذینفعان مجاز یا غیرمجاز خدمات یا کالاهای ارائه شده تحت شرایط اعمال می شود.

الزامات اطلاعیه و حل و فصل اختلافات غیررسمی. قبل از اینکه هر یک از طرفین درخواست داوری کند، طرف باید ابتدا یک اخطار کتبی دعوا را که در آن ماهیت و مبنای ادعا یا اختلاف و تسکین درخواستی را توضیح دهد، برای طرف دیگر ارسال کند. یک اطلاعیه به شرکت باید ارسال شود legal@exospecial.com. پس از دریافت اعلان، شما و شرکت ممکن است سعی کنید ادعا یا اختلاف را به طور غیر رسمی حل و فصل کنید. اگر شما و شرکت شکایت یا اختلاف را ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطار حل و فصل نکنید، هر یک از طرفین می‌توانند رسیدگی داوری را آغاز کنند. مبلغ هر پیشنهاد تسویه‌ای که توسط هر یک از طرفین ارائه شده است را نمی‌توان تا زمانی که داور مبلغی را که هر یک از طرفین حق دریافت آن را دارد، به داور اعلام کرد.

قوانین داوری داوری باید از طریق انجمن داوری آمریکا، ارائه‌دهنده حل اختلاف جایگزین تأسیس شده که داوری را همانطور که در این بخش بیان شده است، آغاز کند. اگر AAA برای داوری در دسترس نباشد، طرفین باید با انتخاب یک ارائه دهنده جایگزین ADR موافقت کنند. قوانین ارائه‌دهنده ADR بر تمام جنبه‌های داوری حاکم است، به جز در مواردی که این قوانین با شرایط در تضاد باشند. قوانین داوری مصرف کننده AAA حاکم بر داوری به صورت آنلاین در ADR.org یا با تماس با AAA به شماره 1-800-778-7879 در دسترس است. داوری باید توسط یک داور بی طرف انجام شود. هر گونه ادعا یا اختلافی که در آن مبلغ کل رای مورد درخواست کمتر از ده هزار دلار آمریکا (10,000.00 دلار آمریکا) باشد، ممکن است از طریق داوری الزام آور غیر مبتنی بر ظاهر، به انتخاب طرفی که به دنبال تسکین است، حل و فصل شود. برای دعاوی یا اختلافاتی که مجموع مبلغ مورد درخواست ده هزار دلار آمریکا (10,000.00 دلار آمریکا) یا بیشتر است، حق استماع توسط قوانین داوری تعیین خواهد شد. هر جلسه دادرسی در مکانی در فاصله 100 مایلی از محل اقامت شما برگزار می شود، مگر اینکه شما در خارج از ایالات متحده اقامت داشته باشید، و مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته باشند. اگر شما در خارج از ایالات متحده اقامت دارید، داور باید به طرفین اخطار معقول در مورد تاریخ، زمان و مکان هر جلسات شفاهی بدهد. هر گونه قضاوت در مورد رای صادر شده توسط داور ممکن است در هر دادگاه صالحه وارد شود. اگر داور حکمی را به شما بدهد که بزرگتر از آخرین پیشنهاد تسویه حسابی است که شرکت قبل از شروع داوری به شما ارائه کرده است، شرکت بیشتر از این رای یا 2,500.00 دلار را به شما خواهد پرداخت. هر یک از طرفین هزینه ها و پرداخت های ناشی از داوری خود را متقبل خواهد شد و سهم مساوی از هزینه ها و هزینه های ارائه دهنده ADR را پرداخت خواهد کرد.

قوانین اضافی برای داوری غیر مبتنی بر ظاهر. اگر داوری غیر حضوری انتخاب شود، داوری باید از طریق تلفن، آنلاین و/یا صرفاً بر اساس ارسال‌های کتبی انجام شود. روش خاص باید توسط طرف شروع کننده داوری انتخاب شود. داوری نباید متضمن حضور شخصی طرفین یا شاهدان باشد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

محدودیت های زمانی. اگر شما یا شرکت به دنبال داوری هستید، اقدام داوری باید در چارچوب قانون محدودیت و در هر مهلتی که تحت قوانین AAA برای ادعای مربوطه وضع شده است، آغاز و/یا مطالبه شود.

قدرت داور در صورت شروع داوری، داور در مورد حقوق و تعهدات شما و شرکت تصمیم گیری خواهد کرد و اختلاف با هیچ موضوع دیگری تلفیقی نخواهد شد و به هیچ پرونده یا طرف دیگری ملحق نخواهد شد. داور صلاحیت دارد که به درخواست‌هایی مبنی بر تمام یا بخشی از هر ادعایی رسیدگی کند. داور باید این اختیار را داشته باشد که خسارت مالی را صادر کند، و هر گونه جبران یا تسکین غیرنقدی را که بر اساس قانون قابل اجرا، قوانین AAA و شرایط برای یک فرد در دسترس است، اعطا کند. داور باید یک رأی کتبی و بیانیه تصمیم صادر کند که در آن یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های اساسی که رأی بر آن استوار است، توضیح دهد. داور همان اختیاراتی را دارد که یک قاضی در یک دادگاه حقوقی برای صدور حکم به صورت فردی داشته باشد. رای داور برای شما و شرکت لازم‌الاجرا و قطعی است.

انصراف از دادرسی هیئت منصفه. طرفین بدین وسیله از حقوق اساسی و قانونی خود برای مراجعه به دادگاه و محاکمه در مقابل یک قاضی یا هیئت منصفه چشم پوشی می کنند، در عوض تصمیم می گیرند که تمام دعاوی و اختلافات توسط داوری تحت این موافقتنامه داوری حل و فصل شود. رویه‌های داوری معمولاً محدودتر، کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر از قوانین قابل اجرا در دادگاه هستند و در معرض بررسی بسیار محدودی از سوی دادگاه قرار می‌گیرند. در صورتی که بین شما و شرکت در هر دادگاه ایالتی یا فدرال در دعوی مبنی بر لغو یا اجرای حکم داوری یا در غیر این صورت، دعوای حقوقی بین شما و شرکت پیش بیاید، شما و شرکت کلیه حقوق مربوط به محاکمه هیئت منصفه را کنار می گذارید، در عوض تصمیم می گیرید که اختلاف حل شود. توسط یک قاضی

چشم پوشی از اقدامات طبقاتی یا تلفیقی. کلیه دعاوی و اختلافات در محدوده این قرارداد داوری باید به صورت فردی و نه طبقاتی داوری یا رسیدگی شود و دعاوی بیش از یک مشتری یا کاربر را نمی توان به صورت مشترک یا تلفیقی با مشتریان دیگر مورد داوری قرار داد یا دعوا کرد. یا کاربر

محرمانه. تمام جنبه های رسیدگی داوری باید کاملاً محرمانه باشد. طرفین متعهد می شوند که محرمانه بودن را حفظ کنند مگر اینکه قانون خلاف آن را ایجاب کند. این بند مانع از ارائه هیچ گونه اطلاعات لازم برای اجرای این موافقتنامه، اجرای رأی داوری، یا درخواست حکم قضایی یا عادلانه به دادگاه نمی شود.

قابلیت تحمل اگر هر بخش یا بخش‌هایی از این موافقت‌نامه داوری، طبق قانون، توسط دادگاه صالح صلاحیت‌دار بی‌اعتبار یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، آن بخش یا بخش‌های خاص فاقد قدرت و اثر بوده و قطع می‌شود و باقی‌مانده موافقت‌نامه باید با قدرت و اثر کامل ادامه دهید.

حق چشم پوشی هر یک یا تمام حقوق و محدودیت های مندرج در این موافقتنامه داوری ممکن است توسط طرفی که ادعا علیه او مطرح شده است، چشم پوشی کند. چنین چشم پوشی نباید هیچ بخش دیگری از این موافقتنامه داوری را لغو یا تحت تأثیر قرار دهد.

بقای توافق. این توافقنامه داوری پس از خاتمه رابطه شما با شرکت باقی خواهد ماند.

دادگاه دعاوی کوچک. با وجود موارد فوق، شما یا شرکت ممکن است در دادگاه دعاوی کوچک دعوای فردی را مطرح کنید.

امداد عادلانه اضطراری. به هر حال، هر یک از طرفین ممکن است به منظور حفظ وضعیت موجود در انتظار داوری، به دنبال کمک عادلانه اضطراری در دادگاه ایالتی یا فدرال باشند. درخواست اقدامات موقت به عنوان چشم پوشی از حقوق یا تعهدات دیگر تحت این موافقتنامه داوری تلقی نمی شود.

دعاوی غیر مشمول داوری علی‌رغم موارد فوق، ادعای افترا، نقض قانون کلاهبرداری و سوء استفاده رایانه‌ای، و نقض یا سوء استفاده از حق ثبت اختراع، حق چاپ، علامت تجاری یا اسرار تجاری طرف دیگر مشمول این موافقتنامه داوری نخواهد بود. در هر شرایطی که توافقنامه داوری فوق به طرفین اجازه می دهد که در دادگاه دعوا کنند، طرفین بدین وسیله موافقت می کنند که برای چنین اهدافی به صلاحیت قضایی شخصی دادگاه های واقع در ایالت لوئیزیانا تسلیم شوند.

این سایت ممکن است تحت قوانین کنترل صادرات ایالات متحده باشد و ممکن است تحت مقررات صادرات یا واردات در سایر کشورها باشد. شما موافقت می کنید که بر خلاف قوانین و مقررات صادرات ایالات متحده ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، داده های فنی ایالات متحده که از شرکت یا سایر محصولات با استفاده از این داده ها به دست آمده ، صادر یا صادر یا دوباره صادر نکنید.

اگر ساکن کالیفرنیا هستید، می توانید با تماس کتبی با آنها در 400 R Street, Sacramento, CA 95814، شکایات خود را به واحد کمک به شکایات بخش محصولات مصرفی بخش امور مصرف کنندگان کالیفرنیا گزارش دهید.

ارتباطات الکترونیکی ارتباطات بین شما و شرکت از وسایل الکترونیکی استفاده می‌کند، چه از سایت استفاده می‌کنید یا برای ما ایمیل ارسال می‌کنید، یا اینکه شرکت اعلامیه‌هایی را در سایت پست می‌کند یا از طریق ایمیل با شما در ارتباط است. برای مقاصد قراردادی، (الف) با دریافت ارتباطات از شرکت به صورت الکترونیکی موافقت می کنید. و (ب) موافقت می کنید که کلیه شرایط و ضوابط، توافق نامه ها، اعلامیه ها، افشاها و سایر ارتباطاتی که شرکت به صورت الکترونیکی در اختیار شما قرار می دهد، هر گونه تعهد قانونی را برآورده می کند که چنین ارتباطاتی در صورتی که به صورت چاپی چاپ شده باشد، برآورده می شود.

شرایط کامل این شرایط کل توافق بین شما و ما در مورد استفاده از سایت را تشکیل می دهد. کوتاهی ما در اعمال یا اجرای هر یک از حق یا مفاد این شرایط به عنوان چشم پوشی از این حق یا مفاد عمل نمی کند. عناوین بخش در این شرایط فقط برای راحتی است و هیچ اثر قانونی یا قراردادی ندارد. کلمه «شامل» به معنای «شامل بدون محدودیت» است. اگر هر یک از مفاد این شرایط نامعتبر یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر مفاد این شرایط خدشه‌ای نخواهند کرد و ماده نامعتبر یا غیرقابل اجرا تغییر یافته تلقی می‌شود تا حداکثر تا حد مجاز توسط قانون معتبر و قابل اجرا باشد. رابطه شما با شرکت رابطه یک پیمانکار مستقل است و هیچ یک از طرفین نماینده یا شریک دیگری نیست. این شرایط، و حقوق و تعهدات شما در اینجا، نمی تواند توسط شما بدون رضایت کتبی قبلی شرکت واگذار، قرارداد فرعی، تفویض یا انتقال داده شود، و هرگونه تلاش برای واگذاری، قرارداد فرعی، تفویض اختیار یا انتقال بر خلاف موارد فوق بی اثر خواهد بود. خالی. شرکت می‌تواند آزادانه این شرایط را تعیین کند. شرایط و ضوابط مندرج در این شرایط برای واگذارندگان الزام آور خواهد بود.

اطلاعات علامت تجاری کلیه علائم تجاری، آرم ها و علائم خدمات نمایش داده شده در سایت دارایی ما یا سایر اشخاص ثالث است. شما مجاز به استفاده از این علائم بدون رضایت کتبی قبلی ما یا رضایت شخص ثالثی که ممکن است مالک علائم باشد، ندارید.

فرم مشاوره

برای هر گونه سوال در مورد این سیاست، لطفا تماس بگیرید legal@exospecial.com هروقت.